O portáli

Spolok Lutherus svojou ideou a úsilím nadväzuje na Spolok Tranovský, o ktorého zriadenie sa usilovali evanjelickí nadšenci na generálnom konvente evanjelickej cirkvi a. v. v roku 1897. Konvent však spolok nikdy nepovolil, a tak nikdy nemohol naplniť svoju myšlienku – rozširovať a vydávať náboženské spisy, časopisy a organizovať rôzne prednášky, byť kultúrnou baštou evanjelictva na Slovensku. Stretol sa v cirkvi s odporom, lebo brojil proti maďarizácii, ľahostajnosti vinou zlých cirkevnopolitických zákonov, následnej náboženskej odcudzenosti od cirkvi, úpadku mravov, podrývačskej práci sektárov a rozmáhajúcej sa činnosti rímskokatolíckych spolkov. Spolok tak musel podstúpiť zápas proti zášti vedenia vlastnej cirkvi v Uhorsku, ktorá ho nepovolila. Keď výbor spolku napokon so žiaľom vyslovil, že sa rozchádza, jeho zakladatelia sa rozhodli, že myšlienke spolku nedajú padnúť. Pevná viera našla spôsob, aby ho mohli založiť podľa nového kupeckého zákona na účastinárskej báze v Liptovskom Sv. Mikuláši. Tak vznikol Tranoscius.

Dnes sa toto vydavateľstvo opäť dostalo do područia vedenia cirkvi a je vedené cirkevnou politikou. Evanjelický posol spod Tatier sa stal novinami vedenia cirkvi. Preto sme vytvorili nové periodikum Lutherus, ktoré nikto nebude podozrievať, že slúži niekomu inému ako čitateľom. Spolok Lutherus a jeho noviny Lutherus chcú ostať verné evanjelickej tradícii, pokračovať v zvestovaní čistého Božieho slova, podporovať priame a čestné konanie, ktoré v sebe zahŕňa už skoro zabudnuté pokánie a nápravu v našej cirkvi. Chceme podporiť slobodu slova a názoru a byť biblickým a konštruktívnym médiom, ktoré prispeje k náprave pomerov v ECAV a k návratu k jej vieroučným zásadám. Chceme byť časopisom každého evanjelika a protiváhou mocenskému a cenzurovanému médiu súčasného vedenia ECAV. Naši čitatelia nebudú musieť premýšľať nad tým, akým záujmom naše periodikum slúži.

Lutherus chce slúžiť predovšetkým svojim čitateľom. Jeho chrbticou bude Božie slovo, komentáre, eseje, analýzy, rozhovory s veriacimi osobnosťami. Bude nezávislý a otvorený diskusii, financovaný predovšetkým z plateného obsahu a darov čitateľov a priaznivcov.

 

V prípade, že nás chcete podporiť, predplaťte si Lutherus. Podporiť ho môžete aj prostredníctvom 

Tlačového fondu na čísle účtu: SK59 1111 0000 0015 9488 1005; Variabilný symbol: 77777.